Αρχείο Σεπτέμβριος 2016

Ελονοσία

Η ελονοσία είναι μία λοιμώδης νόσος, η οποία προκαλείται από το παράσιτο πλασμώδιο. Χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό, αναιμία και διόγκωση του σπλήνα. Μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού ( anopheles ). Η περίοδος επώασης κυμαίνεται από 10-30 ημέρες, ανάλογα με το είδος του πλασμωδίου. Συμπτώματα: Ρίγος. Πυρετός ( συχνά διαλείπων ). Κεφαλαλγία. Κακουχία. Μυαλγίες. […]

Powered by WordPress | Designed by: fire tables | Thanks to denver seo company, std testing and cold laser therapy