Αρχείο Απρίλιος 2015

Τα συμπτώματα του αυτισμού.

Απουσία, καθυστέρηση ή δυσκολία στην ομιλία, όταν υπάρχει. Αδυναμία δημιουργίας συναισθηματικών επαφών με το περιβάλλον ( αποφυγή σωματικής επαφής ή οπτικής επικοινωνίας ). Επαναλαμβανόμενες στερεότυπες κινήσεις του σώματος ( κούνημα ). Δε συμμετέχει σε ομαδικό παιχνίδι. Παίζει μόνο του. Ανάγκη για σταθερό περιβάλλον που αν παραβιαστεί, ακολουθείται από μεγάλη αναστάτωση. Χρήση επαναλαμβανόμενων λέξεων ή φράσεων […]

Powered by WordPress | Designed by: fire tables | Thanks to denver seo company, std testing and cold laser therapy